Missie

Onze missie

Vanuit ontmoeting groeien we samen in wat een 'herstellende' verbinding met de Aarde ons kan brengen !

Kwalitatief verandert er meestal veel als je de Aarde als 'symbolische gesprekspartner' en de natuur als 'model' in je leefproject opneemt.


Zo initiëren we lokaal duurzame en procesgerichte veranderingen in thema's zoals:

Historiek

2016

Oprichting Stichting Goedaardig:

Vanuit een actieve buurtwerking groeit het idee om gemeenschapsvormende elementen in de buurt een duurzaam karakter te geven. We bouwen zo aan een samenleven met een sociale en ecologische impact, die een geschenk kan zijn voor toekomstige generaties.

2017

2018

2019

2022

Bakken met de buurt:

In het kader van de projectoproep 'Buurten op den buiten' van de Koning Boudewijn stichting renoveren we een bakoven om er, als vanouds, samen met buurtbewoners brood op traditionele wijze in te bakken.

Land van de Aarde:

Dankzij de schenkingen van haar vierkante meters en peters schenkt Stichting Goedaardig een stuk landbouwgrond terug aan de Aarde. Je vindt er momenteel een voorbeeld van herstellende agrobosbouw.

Duurzaam bijenhouden:

Sinds 2010 levert een groep Leuvense imkers met groeiend resultaat inspanningen zodat een populatie honingbijen zich op natuurlijke wijze weet in stand te houden.

Land van de Aarde - veiligheid

Nu de opvang van Oekraïnse vluchtelingen zich in onze buurt ontplooit, willen we met het land van de aarde een veilige plek uitbouwen waar je als buurtbewoner en vluchteling in de rust kan vertoeven.

Plannen in onderzoeksfase

Anders wonen

Contact

Klimaattafels

Contact

Vergroenen om te verkoelen

Contact

Dichtbij boer en veld.

Contact

In samenwerking met...

Landbouwvennootschap Eoster

Zelfoogsttuin

De Kliederkeet

Natuurbelevingskampen