(Terug)schenken


(Terug)schenken.


Elk jaar opnieuw toont de natuur zich in haar overvloed. De Aarde geeft ons niet alleen voeding, maar ook zuurstof om te ademen, materialen om mee te bouwen, rust om in te vertoeven, enz.


Als mens beseffen we meer en meer dat het leven op Aarde een cyclus van nemen en geven inhoudt: enerzijds weten wij ons gevoed, anderzijds dienen we de Aarde datgene terug te schenken wat ze nodig heeft zodat zij haar vruchtbaarheid, haar rust en andere aardkwaliteiten kan behouden.


Stichting Goedaardig wil van dit ‘terugschenken aan de Aarde’ de meerwaarde tonen !


 Hoe werkt dat ?

Jouw gift maakt dat een stukje grond of eigendom terug aan de Aarde gaat toebehoren. Dit betekent dat je mensen (ev. ook jezelf) de kans geeft om op die plaats samen een lokaal initiatief te nemen. Dit, los van persoonlijk bezit, in eenheid, verbinding en gelijkwaardigheid. Alles met respect voor haar eigenaar: Moeder Aarde.


Je bijdrage aan de Aarde kan op verschillende manieren:

  • Je draagt het ideeëngoed een warm hart toe en steunt d.m.v. een financiële schenking één van de lokale gemeenschapsprojecten van stichting “goedaardig”.
  • Je wil graag op een verdiepende en voedende manier verbinding maken met één van de initiatieven en zo samen een meerwaarde creëren voor de natuur, de dieren, jezelf en de andere mensen. Laat ons zeker weten wat jouw actieve rol hierbij kan zijn !
  • Je hebt een stuk grond of een project dat je aan stichting “Goedaardig” wil schenken om het met andere mensen in gemeenschap te delen en verder vorm te geven.
  • Je neemt stichting “Goedaardig” op in je testament en zorgt er zo voor dat je inzet en engagement voor de Aarde ook blijft bestaan wanneer je er zelf niet meer bent.
Ik word graag vierkante meter of peter van het "Land van de Aarde".
Ik draag graag mijn steentje bij bij de bouw van de buurtoven.
Ik wens dat mijn naam bij het project vermeld wordt !
Ik wil graag op de hoogte blijven.
Ik neem graag op een actieve manier deel aan het project !
 
 
 
 
 

Een schenking kan je doen door: info volgt.Als stukjes grond aan onze planeet gaan toebehoren, dan kunnen zij, los van persoonlijk eigendom en met respect voor haar eigenaar, in gemeenschap benut worden :) !